Szybko i komunikatywnie
  • Szybka reakcja i wysoka jakość komunikacji
  • Największe na rynku doświadczenie w doradztwie akcyzowym
Szybko i komunikatywnie
  • Szybka reakcja i wysoka jakość komunikacji
  • Największe na rynku doświadczenie w doradztwie akcyzowym
Doradcy

Od 2009 roku współtworzy i zarządza kancelarią doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych gdzie współpracował z największymi przedsiębiorstwami krajowymi jak również międzynarodowymi korporacjami.

Szymon specjalizuje się w podatkach pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy i cła (pięciokrotnie został uznany za najlepszego doradcę podatkowego w akcyzie w rankingu Rzeczpospolitej, a w 2020 roku w rankingu Dziennika Gazeta Prawna). Szerokie doświadczenie oraz kompleksowa znajomość tych regulacji pozwala mu na sprawne doradztwo w najbardziej złożonych i trudnych transakcjach międzynarodowych i produkcyjnych. Jego doświadczenie obejmuje współpraca z największymi koncernami petrochemicznymi, tytoniowymi oraz alkoholowymi w Polsce i na świecie.  Oprócz branż akcyzowych Szymon posiada doskonałą znajomość branży kosmetycznej oraz odzieżowej.

Jest prekursorem doradztwa regulacyjnego wpisanym na listę podmiotów świadczących usługi lobbingowe. Pierwsze raporty regulacyjne przygotowywane pod kierownictwem Szymona stały się wzorem do naśladowania. Skuteczność doradztwa regulacyjnego oraz merytoryczny walor tych prac potwierdza szereg przepisów, które weszły w życie z jego inicjatywy (m.in. deregulacja akcyzowa czy SENT lub e-DD).

Szymon był ekspertem zewnętrznym przy Ministerstwie Finansów pracującym nad kompleksową reformą przepisów podatkowych (w wyniku tych prac w życie weszła  2009 r. ustawa akcyzowa oraz kolejne nowelizacje). Jest autorem pierwszego na rynku polskim kompleksowego komentarza do ustawy akcyzowej „Akcyza Komentarz” Zakamycze 2005. Komentarz do nowej ustawy akcyzowej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się pod koniec marca 2010 r. Trzecie wydanie tego komentarza w 2016 r. ugruntowało jego pozycję jako autorytetu w tej dziedzinie akcyzy.

Wraz z Szymonem Parulskim prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Praktykę prawniczą rozpoczynał na studiach, reprezentując uchodźców politycznych w postępowaniach azylowych. W latach 2004-2005 zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej, a następnie – od roku 2005 – w zespole postępowań podatkowych i sądowych w jednej z dużych firm doradczych gdzie doradzał największym spółkom polskim i zagranicznym w kontrowersyjnych kwestiach podatkowych.

Wojtek specjalizuje się w zagadnieniach proceduralnych i prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowych. Z sukcesem prowadził szereg precedensowych postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W ramach prowadzonych postępowań, Wojtek zajmował się również problematyką konstytucyjną i zagadnieniami związanymi z prawem unijnym. Szereg prowadzonych przez niego spraw było rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny i Komisję Europejską.

Wojtek miał również okazję zajmować się podatkami na szczeblu międzynarodowym. Uczestniczył w międzynarodowym arbitrażu, jako ekspert rządu Rzeczpospolitej Polskiej, doradzał również rządowi Białorusi w kwestiach dotyczących polityki podatkowej. Brał także udział w procesach legislacyjnych toczących się w Komisji Europejskiej, uzyskując dla swoich Klientów szereg korzystnych rozwiązań legislacyjnych.

Ma duże doświadczenie we współpracy z największymi grupami elektroenergetycznymi w Polsce, światowymi koncernami energetycznymi, a także z podmiotami z branży wydobycia ropy, gazu i węgla kamiennego oraz z zakładami z wielu branż przemysłu. Od wielu lat współpracuje również z branżą ciepłowniczą.

Wojtek jest autorem monografii dotyczącej opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości, oraz redaktorem i współautorem komentarza dotyczącego opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych.